Logo elektryczna-owca

Elektryczna Owca

Raport o przepaści cyfrowej

Raport State of Digital Inequity - wyniki badań dotyczących przepaści cyfrowych w postaci interaktywnego dashboardu.

Edukacja Domowa - podstawa programowa

Na wiki Edukacji Domowej dostępna jest aktualna podstawa programowa wraz z linkami do materiałów (w trakcie dodawania).