Logo elektryczna-owca

Elektryczna Owca

Raport o przepaści cyfrowej

Raport State of Digital Inequity - wyniki badań dotyczących przepaści cyfrowych w postaci interaktywnego dashboardu.