Kodowanie w pythonie - f-strings

Opublikowano pią 19 marca 2021 w python

Zestaw 25 interaktywnych pytań w pythonie do nauki f-strings.

Same pytania udostępni one są na licencji Creative Commons w naszym repozytorium github.